bbs
sprox
safety
leomil
lee cooper
private label
Bezig met laden...

Verkoopsvoorwaarden

 1. Voor alle bestellingen en leveringen zijn alleen onze algemene verkoopvoorwaarden geldig, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk afwijkingen door ons zijn overeengekomen. Inkoopvoorwaarden van de koper, zelfs wanneer ze niet expliciet tegengesproken zijn door ons, doen geen afbreuk aan het hierboven genoemde.
 2. Elke wijziging of annulering van de bestelling is onderworpen aan de schriftelijke toestemming van de verkoper.
 3. De door de verkoper opgegeven leveringstermijnen zijn een benadering.
 4. De goederen worden verzonden op eigen risico van de bestemmeling, zelfs wanneer partijen het erover eens zijn dat de goederen zullen worden afgeleverd bij de koper en dat het vervoer gebeurt in opdracht van de verkoper. Wanneer het contract bepaalt dat de koper de goederen op een lokaal collect punt te verzamelen, moet de koper deze onmiddellijk verzamelen bij aankomst.
 5. Het vervoersdocument / factuur dat door de koper gezien en ondertekend wordt, wordt beschouwd door de verkoper als acceptatie van de definitieve levering van de goederen.
 6. Om geldig te zijn, moet elke klacht schriftelijk aan ons kantoor, uiterlijk binnen 8 dagen van de ontvangst van de goederen volgen.
 7. Alle facturen moeten worden betaald in Oudenaarde, België
 8. De gedetailleerde betalingstermijn van de factuur staan op de voorzijde van de factuur.
 9. Voor elke annulering van een bestelling, voorafgaand aan de verzending, dient de koper een annulatievergoeding van 10% te betalen.
 10. De koper aanvaardt dat de verschillen in de kleuren van de producten kunnen optreden. Mogelijke nuances in de kleuren kunnen niet ten laste zijn van de verkoper.
 11. Niet-EU-inklaring en andere lokale transportkosten zijn niet inbegrepen in de prijs.
 12. Geschillen die voortvloeien uit dit contract worden voorgelegd aan het Hof van Gent, afdeling Oudenaarde.
 13. Klanten moeten het afleveradres communiceren op voorhand.
 14. Aanpassingen aan het factuur- en of leveradres moeten doorgegeven worden ten laatste 6 uur na betaling.
 15. Annulatie is mogelijk tot max. 12 uren na betaling.
bbs
sprox
safety
leomil
lee cooper
private label